diumenge, 2 de novembre del 2008

"Con" no és exclusiu del català oriental

(això té relació amb l'anterior article del blog)

L'altre dia, a Ribera d'Ebre, és a dir, domini del català occidental, vaig sentir un parlant d'occidental dient "con" en comptes de "quan". Ara caldria veure com aquella persona diu "quant" (de quantitat): si ho diu "quant", això és un punt a favor de l'adopció de "con" com a variant vàlida de "quan", car voldria dir que no es tracta d'un tret restringit a la variant oriental del català sinó que és una cosa existent als dos grups dialectals que conformen tot el català. Si, en canvi, aquella persona diu "quant" com "con" o "cont", llavors és que simplement pronuncia els grups "qua" com "co" en general (tal com alguna gent diu "consevol") i no hi ha el punt a favor de què he parlat. En qualsevol cas, tampoc no representaria un punt en contra. I bé, tampoc no ens podem basar en una persona.

De tota manera, sigui un fet més restringit o més general, no seria una bona idea potenciar-lo per tal com representa una millora? Penseu que el català té algun invent, com ara "el" com a neutre en comptes de "lo" neuutre. I com he explicat al blog, és un invent que no té cap raó de ser perquè no arregla res, ans al contrari. En canvi, el "con" no només no és un invent, sinó que representa una millora clara.

Torno a repetir, perquè crec que és convenient que se sàpiga, que "el" com a neutre NO és res de català sinó que és un pur INVENT dels lingüistes que fa perdre qualitat a l'idioma. Una frase com "això és el que vull" hauria de ser considerada tan incorrecta com "això, el vull" en comptes de "això, ho vull", ja que en ambdues estem fent servir el masculí con hauríem de fer servir el neutre: en català del bo, hauria de ser "això és lo que vull", i en català catalaníssim "això és ço que vull". Això de catalaníssim és broma: tant "ço" com "lo" són 100% catalans.